Пещера Ухловица Пещера Ухловица се намира на 25 км югозападно от град Смолян и на 3 км североизточно от с. Могилица.  Разположена е в горното поречие на река Арда в близост до границата с Гърция. До нея се стига като от град Смолян се тръгва по пътя за село Смилян. След село Смилян се следва […]

Read More →